Cito toets_01
UTRECHT – Dinsdagochtend is de eerste toetsdag van de Cito-toets voor leerlingen van de basisschool. Deze verplichte centrale eindtoets voor taal en rekenen is een belangrijk ijkpunt voor de leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs.

Al vanaf dat onze dochter twee jaar oud was, weten we dat onze dochter niet ‘gemiddeld’ is. Sinds groep drie blijkt ook steeds weer dat het gemiddelde schoolsysteem dat maar lastig vindt. Maar die Cito’s die zo nodig afgenomen “moeten” worden leveren pas echt frustratie op! 

Frustratie bij onze dochter en dus bij ons, ze ziet er met grote regelmaat tegenop en is het niet vooraf is het achteraf het geval. Dan komen we thuis en is ze stil, heel stil…

Daarnaast is het elk jaar weer een soort van discussie die gaat over de toetsuitslagen en hoe nu verder, twee keer per jaar feest dus!

Cito toetsen volgens Cito!

De zin en onzin van toetsen en de scores staat of valt volgens Cito met de wijze waarop toetsen worden gebruikt. Het zijn leerlingvolgsysteemtoetsen, ook wel LVS afgekort. Het zou vooral zijn bedoeld zijn als hulpmiddel om het onderwijs af te stemmen op de leerlingen.

Cito toetsen zijn bedoeld als hulpmiddel

De toetsen die afgenomen worden zouden een objectief beeld moeten geven van wat een leerling kan of nog zou moeten leren. Door deze testresultaten kan de leerkracht het onderwijs beter afstemmen op de leerling(en).

De toetsen van zijn onafhankelijk

Inhoudelijk zijn de toetsen gebaseerd op kerndoelen voor het basisonderwijs. De toetsen worden niet gericht op één methode, bij het maken van de toetsen wordt er echter wel gekeken naar de meest gebruikte methodes. Op deze manier controleren ze of de toets aansluit bij het aanbod.In de toets zitten opgave die passen bij een gemiddelde leerlingen, maar ook moeilijkere voor de leerlingen die wat extra’s aankunnen en makkelijkere opgave voor leerlingen die een lager niveau hebben. Op deze manier zou de toets tegemoet komen aan de verschillende niveaus .

Toetsen zijn een stuk van de puzzel

Leerkrachten en docenten vormen de belangrijkste bron van informatie, zij zien immers de kinderen elke schooldag. Toetsen maken zouden het beeld van de leerkracht compleet moeten maken. Vaak bevestigen de toetsresultaten wat de leerkracht al weet, soms levert het nieuwe inzichten op.
*Bron: Cito.nl

Cito volgens mij, als moeder

De toetsen van Cito vertellen mij als ouder hoe mijn kind presteert ten opzichte van een gemiddelde leerling, aldus zo is het gedefinieerd. Dat is op zich prima dat er een dergelijke methode is om dat te screenen en bij te houden.

Die toetsen zijn ongetwijfeld gemaakt met de beste wil van de wereld en met de beste intentie.. maar het geeft geen beeld van wat ‘alle’ kinderen kunnen. Er is namelijk een groep kinderen die anders is en dergelijke toetsen juist niet goed (kunnen) maken door diverse omstandigheden.

Daarnaast heb ik al een aantal jaren de ervaring dat er leerkrachten zijn die de uitslagen zwaarder laten meetellen als dat in mijn ogen zou moeten! Is het niet veel belangrijker om naar het kind te kijken? Wat kan hij of zij en van waar komt een kind vandaan? Wat zijn de mogelijkheden en volgen we de goede weg? Kortom, van mij mogen ze er onmiddellijk mee stoppen!

Waarom stoppen?

Er zou vooral kritisch gekeken moeten worden naar welke waarde er aan de uitslagen van Cito toetsen gehangen worden. Dat er toetsen worden afgenomen, dat kan ik nog wel begrijpen maar wat mij betreft moet er gestopt worden met de waarde die toegekend wordt aan dergelijke uitslagen.

Kinderen als mijn dochter hebben bijvoorbeeld grote moeite met het beantwoorden van vragen die gerelateerd zijn aan stukken tekst die ze daarvoor hebben gelezen. Het is geen onwil, slechte leerling of dom kind, het heeft te maken met een (even snel en makkelijk gezegd) spraak/taalontwikkelings-probleem gecombineerd met een slecht auditief geheugen. Technisch lezen gaat dan bijvoorbeeld nog wel aardig, maar begrijpend lezen gaat mis… en laat je dat nu net nodig hebben om die vragen te beantwoorden? Kijk maar eens een gemiddelde rekentoets, ook daar worden vragen gesteld in een zin of naar aanleiding van een stukje tekst.

Zelf ben ik van mening dat er in de eerste plaats gekeken moet worden naar wat een kind wel kan en niet naar wat een kind niet kan. Daarbij hoop ik dat de leerkrachten die voor een klas staan capabel genoeg zijn om de kinderen in zijn of haar klas te beoordelen zonder een toetsmethode als Cito.

Er zijn niet voor niets methode toetsen, die opgenomen zijn bij de lesstof en opgenomen zijn in de reguliere lessen. Die zouden toch al een goed beeld moeten geven in mijn ogen.

Mijn gevoel en ervaring…

Wat mij opvalt is dat kinderen zonder “problemen” de cito toetsen al als niet fijn of onprettig ervaren, tenminste dat is wat ik hoor van andere ouders. Laat staan als je dan dus een kind hebt dat “bijzonder” is.

Een kind met een wat uitgebreider spoorboekje of handleiding, maar niet zo uitgebreid dat ze in aanmerking komt voor een clusterindicatie, dat een ‘reguliere’ cito maakt. Een kind met een angst probleem, een hobbel is geen hobbeltje maar een serieuze berg! Wat kan en mag je van zo’n leerling verwachten?

Je weet dan van te voren al dat de scores (ver) onder gemiddeld zullen zijn, natuurlijk hoort en ziet een kind vanaf een bepaalde leeftijd dat ook… ik kan je vertellen, héél goed voor het zelfbeeld van het kind! Niet dus…

Concreet, onze dochter krijgt haar rapport, de methodetoetsen en functioneren in de klas worden los beoordeeld van de Cito met onderstaande scores.

Methode toetsen uitslagen Cito uitslagen - betekenis
Als ik puur kijk naar alles waar ze ook cito toetsen voor hebben afgenomen zie ik onderstaande:

~ Technisch lezen
Methode: goed/voldoende/voldoende
Cito:  laagst scorende/laagst scorende
~ Begrijpend lezen
Methode: goed/voldoende/voldoende/voldoende
Cito: onder landelijk gemiddelde
~ Taal
Methode: goed/goed/voldoende/goed/matig/voldoende/voldoende
Cito: laagst scorende
~ Spelling
Methode: goed/goed/voldoende 
Cito: laagst scorende
~ Rekenen
Methode: goed/voldoende/voldoende/voldoende/matig/voldoende/matig
Cito: onder landelijk gemiddelde

Zelf lees ik dit als, ze doet het prima op haar eigen niveau (ik kijk naar de methode toetsen)! De cito toetsen geven een beeld van de gemiddelde leerling en dat is ze nu eenmaal niet. Zelf ziet ze het anders… ik doe het dus niet zo goed! En ga het dan maar eens uitleggen…

Ik hoop met heel mijn hart dat de leerkrachten naar de resultaten kijken van wat ze op school laat zien wat ze presteert met de methode lesstof en toetsen. Dat ze naar haar kijken, naar wat wel kan en doet ondanks haar soms wat beperkte mogelijkheden.

Daarnaast hoop ik voor de volgende keer op wat betere resultaten… maar dat ze ondanks alles gewoon door kan naar de volgende klas. Ik hou mijn hart vast als ze zou blijven zitten en in een nieuwe, drukkere en grotere klas terecht komt. Dan verdwijnen alle randvoorwaarden die nodig zijn om haar te laten functioneren en het beste uit haar te halen.

Hoe sta jij tegenover de Cito toets? Welke waarde wordt of werd er bij jou kind aan gehangen?

Mijn naam is Nathalie, geboren en getogen Wageningse.. een ‘echt’ Wagenings meisje dus! Begin jaren tachtig kwam ik op deze wereld en inmiddels zelf moeder in een ‘gemiddeld’ gezin. Wij wonen in Wageningen, in een iets minder gemiddeld (dus geen eengezinswoning) huis, maar niet minder blij en tevreden! Met ons vieren en onze huisdieren vormen wij een (redelijk normaal) gezin.

Naast Veusteveul en ViA Nathalie, werk ik als administrateur, doe ik vrijwilligerswerk en heb ik meerdere hobby’s. Laten we het erop houden dat stilzitten niets voor mij is!

4 comments

 1. Ik ben het helemaal met je eens dat de CITO-toets erg stressvol kan zijn en ook niet altijd een goed beeld geeft. Zelf was ik goed in het maken van de CITO-toets (die we toen nog alleen in groep acht kregen). Toch heb ik ook mijn beperkingen en doordat ik hoog scoorde op de CITO werd ik altijd overschat. Dus het omgekeerde van wat je dochter meemaakt. Mijn leraren bekeken de leerlingen gelukkig meer als individuen. Zo kreeg een jongen met een leerachterstand een acht voor een werkstuk terwijl het niet zo goed was maar er werd bij gezegd dat het voor hem wel heel goed was. Mijn ouders hechtten helaas wel veel waarde aan toetsen.

  1. Ow jeeh, je ouders juist!
   Ik vind uitslagen waardevol als ze echt iets aangeven.

   Nu geven de uitslagen wel aan wat we weten, ze is “ondergemiddeld” maar op de één of andere manier heb ik het idee dat het anders kan. Toetsen zijn meer taalkundig als dat mensen denken of zien.. en dat is nu precies het probleem 😉

 2. Ik ben het helemaal met je eens! Weg met die stomme Cito’s waarop mijn (hoog)begaafde zoon slecht scoort doordat hij ook nog eens een beetje faalangst heeft. Als hij een E scoort (dus zeer slecht) op avi lezen, maar de methodetoetsen wel in het hoogste segment maakt en boeken leest voor eind groep 4 (hij zit nu in groep 3) dan geeft dat wel aan dat het met de cito’s niet goed gaat.

 3. Toets als twijfelt, toets als wilt weten of de aanpak die je hebt het kind ten goede komt. Toets niet om te toetsen dat kost alleen maar veel tijd, die tijd kun je beter aan talent ontwikkeling besteden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*
*

CommentLuv badge