Winacties ~ voorwaarden

♣ Winacties verlopen altijd via Veusteveul.nl.

♣ Deelname is kosteloos en zonder verplichting tot aankoop van goederen of diensten. Per deelnemer is slechts één deelname geldig. Veusteveul.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden deelnemers te diskwalificeren of een deelname te weigeren. Dit kan gebeuren als er niet volgens onze voorwaarden wordt gehandeld.

♣ Veusteveul behoudt zich het recht om de winactie geheel of gedeeltelijk op te schorten of aan te passen.

♣ Deelname aan winacties is mogelijk voor (natuurlijke) personen woonachtig in Nederland. De winnaar is de persoon die verbonden is aan de reactie, met bijbehorend mailadres op de site van Veusteveul.

♣ De looptijd/einddatum van een actie op veusteveul.nl wordt bekend gemaakt in het artikel over de betreffende wincatie.

♣ Na afloop van een winactie wordt er een winnaar geloot. Het is onbelangrijk waarom een deelnemer vindt dat juist hij of zij zou moeten winnen, mocht de reden opgegeven worden in een reactie, heeft het geen invloed op de uitslag. Over de uitslag wordt niet gediscussieerd en gecorrespondeerd.

♣ De winnaar wordt bekend gemaakt op Veusteveul.nl. De winnaar heeft 72 uur (drie dagen) de tijd om te reageren, ontvang ik geen reactie loot ik opnieuw en vervalt het recht van de vorige winnaar.

♣ Veusteveul is niet aansprakelijk voor gebreken door de post- en bezorgbedrijven of het in ontvangst nemen van het gewonnen item door een onbevoegd persoon.

♣ Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of een ander product als aangegeven in de actie.